MAVASK, s.r.o.


so sídlom:

Slánska 715/30

082 12 Kapušany

IČO: 36692361

DIČ: SK2022262484

zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Prešove,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 17914/P

VÚB banka: SK5102000000002230952954


prevádzka:

MAVA-SAT-ELEKTRO

Hlavná 667/20A (oproti COOP JEDNOTA 1.poschodie)

082 12 Kapušany

mail: info@mava.sk

Zodpovedný vedúci: Marek Varga +421 919 999 222


Prevádzkové hodiny: 

Pondelok až Piatok: od 9.30-12.00 obed zásobovanie 14.00-17.00 hod


Poštová adresa:

MAVA-SAT-ELEKTRO, 

Hlavná 667/20A, 

082 12 Kapušany,


 


Orgány dozoru:


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

e-mail: pr@soi.sk


Obvodný úrad Prešov

Odbor živnostenského podnikania

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

tel. č.: 051/7082 430

e-mail: ozpo@po.vs.sk


V Kapušanoch dňa 19.04.2015